02 932 1712
081 233 1000
LINE ID: prcsense
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ

เครื่องวัดออกซิเจน
Oxygen Analyser


วัดและวิเคราะห์ออกซิเจน(O2 ) ที่อุณหภูมิสูง และ/หรือ ความละเอียดสูง(high resolution) ในงานต่างๆ เช่น ในบอยเลอย์, เตาเผาขยะ, การควบคุมการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง, อุตสาหกรรมเหล็ก, การผลิตไฟฟ้า, อุตสาหกรรมแยกก๊าซ, heat treatment, อื่นๆ
แสดงผล 0.01 ถึง 25% ในย่านวัดเดียว – ATK Range
แสดงผล 0.01 ppm ถึง 25% ในย่านวัดเดียว –JC Range

Application
For industry , boiler, incineration of waste, air separation, control of inerting, research, and etc


1 gasanalyze1

Zirconia Oxygen Sensor
เซ็นเซอร์ออกซิเจนขนาดเล็กทำงานที่อุณหภูมิสูง
ย่านวัด 10-3 ถึง 10 atm
อุณหภูมิใช้งาน 500 – 800 °C
มีขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 หรือ 3 mm และยาว 100 mm

btn-data-sheet

2 gasanalyze-ATKF2020P

Oxygen Analyzer in Flue Gas
ATK Range
เครื่องวัดออกซิเจนในกระบวนการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงถึง 1300 °C อย่างต่อเนื่องทำความสะอาดและบำรุง รักษาง่ายมาก
ย่านวัด 0.01 ... 25%
สัญญาณออก (Output) 0 - 20 mA หรือ 4 - 20 mA
อุณหภูมิการใช้งาน 0 - 55 °C
ต้องการแหล่งจ่ายไฟ 230 V หรือ 110 V - 50/60 Hz


btn-data-sheet

3 gasanalyze2

Trace Oxygen Analyzer
JC Range
เครื่องวัดออกซิเจนปริมาณเล็กมากเพื่อค้นหาออกซิเจนในก๊าซ
เครื่องวัดออกซิเจนปริมาณเล็กมากเพื่อค้นหาออกซิเจนในก๊าซ
เป็นจอภาพแบบ Touch Screen
ย่านวัด 0.01 ppm - 25%
สัญญาณออก (Output) 0 - 20 mA หรือ 4 - 20 mA, RS485 MODBUS
อุณหภูมิการใช้งาน 0 - 55 °C
ต้องการแหล่งจ่ายไฟ 90 - 230 V - 50/60 Hz
Application

Air Separation plant pecific atmosphere control
Airtightness control
Heat treatement

btn-data-sheet

4 gasanalyze-S24N-2020

Oxygen Analyzer in Extractive System
S24N-2020
เครื่องวัดออกซิเจนแบบ Extractive ย่านวัด 0.01-25%
สัญญาณออก (Output) 0 - 20 mA หรือ 4 - 20 mA
อุณหภูมิก๊าซ : 230 °C
อุณหภูมิการใช้งาน –20 ถึง +200 °C
ต้องการแหล่งจ่ายไฟ 230 V - 50/60 Hz

btn-data-sheet

5 gasanalyze-GEN

Oxygen pump gauge
GEN 'AIR
เครื่องกำเนิดและควบคุมปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ สำหรับงานห้องปฏิบัติการ
10-35 ถึง 0.25 atm
สัญญาณออก (Output) 0 - 20 mA หรือ 4 – 20,RS232
ต้องการแหล่งจ่ายไฟ 230 V หรือ 110 V - 50/60 Hz

btn-data-sheet


Gas analyzer/Gas detector อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

CO-Detector-CO100

icon5-1

เครื่องวัดก๊าซ

เซ็นเซอร์ก๊าซเครื่องวัดก๊าซ
แบบส่งสัญญาณออก
Gas detector