02 932 1712
081 233 1000
LINE ID: prcsense

Product Categories

เครื่องวัด +
Sensor เซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ
เครื่องบันทึกข้อมูล+
โหลดเซลล์ เครื่องชั่ง +
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ
เครื่องวัดก๊าซ แบบส่งสัญญาณออก
เซ็นเซอร์ทรานสดิวเซอร์ +
Flow switch&Flow transmitter+
เลเซอร์ในงานวัดและตรวจสอบ +
กล้องอินฟราเรดอุตสาหกรรม +
เซ็นเซอร์อิเล็กโทรนิกส์